Implanty zbw Pozna - Proces wszczepienia implantw zbw

image
Wszczepienie dwch implantw - PREZENTACJA krok po kroku na przykadzie implantw zbw firmy Dentium
Więcej...
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:101. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:101. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character

proces leczenia

- proces leczenia

Stomatologiczne implanty zbw s rodzajem protezy zbw. S montowane na stae, przejmuj cakowicie funkcj naturalnego zba. Dziki swej kontrukcji stomatologiczne implanty zbw s w wysokim stopniu akceptowane przez ludzki organizm.

Więcej…

- proces leczenia

Implanty zbw zostay opracowane na bazie bada szweckiego profesora Per-Ingvara Branemarka. To jego zasug jest opracowanie metody leczenia. Podczas swoich bada zauway uywa elementw optycznych ukrytych w tytanowych obudowach. Po jakim czasie zauway, e w miejscu styku koci i tytanu nastpuje zronicie si koci z ciaem obcym (osseointegracja).To odkrycie ley u podstaw konstrukcji implantw zbw.

Więcej…

 

- proces leczenia

Stomatologiczne implanty zbw maj zasadniczy wpyw na jako naszego ycia codziennego. Podstawow funkcj jest zastpienie ubytkw w uzbieniu, co przekada si bezporednio na uatwienie trawienia pokarmw. Do tego moemy odywia si wszelkimi rodzajami pokarmw, gdy implanty zbw s w 100% zgodne z funkcj prawdziwych zbw. Po okoo roku od wszczepienia implantu, przy zachowaniu higieny oraz przy dobrym stanie oglnym zdrowia i regularnych kontrolach u implantologa implant zyskuje 100% sprawnoci.

Więcej…

- proces leczenia

Nie wolno lekceway faktu, e mimo wysokiej przyswajalnoci stopw tytanu przez nasz kociec, zawsze istnieje ryzyko odrzucenia implantu. Stomatologiczne implanty zbw nie s tutaj wyjtkiem. By leczenie implantami zbw byo skuteczne pacjent musi mie dobry stan zdrowia.

Więcej…

 

- proces leczenia

Implant zba to ciao obce w organizmie. Podstawowym warunkiem sukcesu wszczepu jest wysoka higiena jamy ustnej i dobry stan oglny zdrowia pacjenta.

Więcej…

- proces leczenia

W zasadzie s dwa gwne systemy implantw rnice si czasem, kiedy implan jest wszczepiany: droszy i mniej popularny wszczepiany bezporednio po usuniciu zba oraz taszy system wszczepiany po wygojeniu si rany po ekstrakcji zba. Kady ma swoje wady i zalety. Ktry wybra?

Więcej…

 

- proces leczenia

Kada operacja wszczepienia implantu wymaga penej wsppracy pacjenta. Bez czynnego udziau pacjenta wszczepienie implantu zba moe si zakoczy niepowodzeniem. Dlatego przedstawiamy kilka zasad, do ktrych powinien si dostosowa kady pacjent po operacji wszczepienia implantu zba.

Więcej…

- proces leczenia

Ju wspominalimy o chorobach, ktre uniemoliwiaj wszczepienie implantw zbw. Czy s jeszcze jakie przeciwwskazania?

Więcej…

 

- proces leczenia

Najlepszym sposobem restytucji uzbienia jest wszczepienie pojedynczych implantw zbw z koronkami w miejsce kadego ubytku. Jednak takie rozwizanie jest jednoczenie najdrosze. Czy mona unikn takiego kosztu?

Więcej…

- proces leczenia

Cena implantw zbw jest bardzo istotnym elementem przy wyborze systemu. Jednak nigdy niska cena nie powinna by determinant naszych decyzji ? zwaszcza w sytuacji, gdy w gr wchodzi nasz zdrowie na wiele lat.

Więcej…

 

- proces leczenia

W zasadzie moemy powiedzie, e nie ma czego takiego jak odrzucenie implantu. Implant nie jest odrzucany, gdy materia z jakiego jest wykonany - stopy tytanu - jest traktowany przez nasz kociec jak materia wasny. Inna sprawa, e implant moe si nie przyj w sensie tego, e poczenia midzy koci i implantem jakie si wytworzyy s za sabe, eby implant z koronk mg prawiowo peni zastpstwo za prawdziwy zb.

Więcej…

 

Sonda

Co decyduje o wyborze marki implantu zba?
 

Implanty zbw Pozna - menu

Porady specjalisty

Jeli masz pytania, wtpliwoci, potrzebujesz porady - napisz do nas! Na pewno odpowiemy na kade pytanie!